Ernests Burtnieks


1898–1958
internists, ftiziatrs
  Ernesta Burtnieka fotoportrets. Fotogrāfs: nav zināms. Karēlija, 20. gs. 30. gadu vidus.

 

            Patstāvīga medicīnas augstskola Latvijā tapa 1950. gadā ar paša Staļina parakstītu PSRS Ministru padomes rīkojumu, pēc padomju parauga izdalot no Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultāti Rīgas Medicīnas institūta veidā (tagad Rīgas Stradiņa universitāte). Viens no galvenajiem iniciatoriem un darītājiem te bija nākamā institūta pirmais direktors (rektors) profesors Ernests Burtnieks. Savā rīcībā un uzskatos viņš rīkojās atbilstoši principiem, kurus bija apguvis, ilgus gadus dzīvojot un strādājot Padomju Savienībā.

            E. Burtnieks dzimis 1898. gada 29. janvārī Limbažos strādnieka ģimenē. Pirmā pasaules kara laikā nokļuvis Petrogradā un eksternātā nolicis ģimnāzijas gala eksāmenus, no 1920. līdz 1926. gadam viņš studēja 1. Ļeņigradas Medicīnas institūtā, bet pēc tā beigšanas bija ārsts Ļeņingradā, Urālos un Karēlijā. Atgriezies Ļeņingradā, E. Burtnieks no 1935. līdz 1947. gadam bija Tuberkulozes institūta līdzstrādnieks un direktora vietnieks, līdztekus no 1941. līdz 1947. gadam Kara medicīnas akadēmijas asistents un kara hospitāļa priekšnieks (arī blokādes laikā). 1943. gadā viņš aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju par tuberkulozi Ļeņingradā.

            Profesora Paula Stradiņa aicināts, 1947. gadā E. Burtnieks ieradās Rīgā un drīz vien, enerģiski darbodamies, nobīdīja malā savu aicinātāju, ieņemot pāris viņa svarīgus amatus. No 1947. gada E. Burtnieks bija LVU Medicīnas fakultātes (un no 1950. gada – RMI) Iekšķīgo slimību diagnostikas un propedeitikas katedras vadītājs, 1948. gadā aizstāvēja medicīnas zinātņu doktora disertāciju „Eksperimentāli un klīniski materiāli par plaušu tuberkulozes ārstēšanu ar pneimotoksisko serumu” un 1949. gadā tika ievēlēts par profesoru. 1949. un 1950. gadā viņš bija Medicīnas fakultātes dekāns un turpmāk RMI direktors, līdztekus no  1947. līdz 1951. gadam Republikas klīniskās slimnīcas galvenais ārsts.

            Sabiedriskā jomā profesors no 1952 gada bija Latvijas Terapeitu zinātniskās biedrības priekšsēdētājs un Latvijas Ftiziatru zinātniskās biedrības priekšsēdētājs, kā arī LK(b)P CK loceklis no 1949. līdz 1951. gadam.

            Profesora E. Burtnieka pētījumi veltīti plaušu tuberkulozes ārstēšanai, izmantojot paraaminosalicilskābi, pneimotoksisko serumu, neliela asins daudzuma pārliešanu, mainīgu diētu un mākslīgu pneimotoraksu. 1955. gadā viņš ievēlēts par PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Apbalvots ar diviem PSRS ordeņiem un vairākām medaļām, 1949. gadā viņam piešķirts LPSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda nosaukums.

            Ernests Burtnieks gāja bojā satiksmes negadījumā 1958. gada 20. jūnijā Rīgā, apbedīts Serafima kapos Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga). 1975. gadā viņa vārdā nosaukta auditorija Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.


Literatūra:
1. Čerfass Z., Kovša O. Profesoru Ernestu Burtnieku pieminot // Latvijas Ārsts, 1998, 12. nr., 696.–697. lpp.
2. Pozemkovska M., Burtnieks R. Pirmais Rīgas Medicīnas institūta rektors // Rīgas Stradiņa universitātes 2014. gada zinātniskā konference. Tēzes. R., 2014, 486. lpp.
3. Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte. 1919–1950. R., 2011. 499 lpp.
4. Vīksna A. Pa ārstu takām. R., 1990. 174 lpp.

Ernests Burtnieks iesvētībās. Fotogrāfs: nav zināms. Petrograda (Sanktpēterburga), ~1916. gads.


Ernesta Burtnieka fotoportrets. Fotogrāfs: nav zināms. Petrograda (Sanktpēterburga), 1917.gads.


Ernests Burtnieks Tīlika aptiekā. No kreisās: 1. E.Burtnieks. Fotogrāfs: nav zināms. Petrograda (Sanktpēterburga), ~1917.gads.Ļeņingradas Tuberkulozes zinātniskās pētniecības institūta direktora vietnieks Ernests Burtnieks. Fotogrāfs: nav zināms. Ļeņingrada, ~1945.–1947.  gads.Ernests Burtnieks savā darba kabinetā Rīgas Medicīnas institūtā. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 1951.gads.Ernests Burtnieks 1. maija demonstrācijā kopā ar kolēģiem. No kreisās: 2. E. Burtnieks. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 1950. gads.Durvju plāksne "Ārsts E. M. Burtnieks". PSRS, 20. gs. 40. gadi.
Ernests Burtnieks svinīgā pasākumā. No kreisās sēž: 1. Aleksandrs Šmits; 3. Augusts Kirhenšteins; stāv: 1. Dominiks Kalvelis; 2. Ernests Burtnieks; 3. Ņina Stradiņa; 5. Pauls Stradiņš. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20.gs. 50. gadi.Ernesta Burtnieka 60. gadu jubilejas svinības. E.Burtnieku sveic – no kreisās stāv: 1. Pauls Stradiņš; 2. Jānis Bune; sēž 1. rindā: 2. Dominiks Kalvelis. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 1958. gada janvārī.