Raimonds Ķikuts


1932–2000
neiroķirurgs
  Raimonda Ķikuta fotoportrets. Fotogrāfs: P. Cīrulis. Rīga, 1985. gads.

           

            Žurnāliste Armīda Priedīte neiroķirurgam profesoram Raimondam Ķikutam veltīto grāmatu 1985. gadā nosaukusi „Riska pakāpe”, bet priekšvārda autors profesors Ilmārs Lazovskis savu studiju biedru raksturojis kā cilvēku, „kurš prot novērtēt un izvēlēties pareizo riska pakāpi”.

            R. Ķikuts dzimis 1932. gada 4. martā Rīgā staļiniešu nomocītā dzejnieka Pētera Ķikuta (1907–1943) ģimenē. 1950. gadā R. Ķikuts beidza Rīgas 8. darba jaunatnes vakara vidusskolu un 1957. gadā RMI Ārstniecības fakultāti. Darba gaitas sāka Viļakas slimnīcā, bet no 1958. līdz 1960. gadam bija Priekules slimnīcas galvenais ārsts. Turpmāk līdz 1963. gadam viņš bija Rīgas 1. slimnīcas neiroķirurgs, bet pēc tam mācījās aspirantūrā Nikolaja Burdenko Neiroķirurģijas instiutūtā Maskavā. Pievēršoties aneirismu izpētei, 1966. gadā viņš aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju.

            Atgriezies Latvijā, R. Ķikuts neilgi bija Liepājas rajona slimnīcas neirologs, bet no 1967. gada Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta līdzstrādnieks, 1972. gadā izveidoja un līdz 1977. gadam vadīja institūta neiroķirurģijas nodaļu un 1975. gadā dibināja un līdz 1977. gadam vadīja Magnetobioloģijas laboratoriju. Pētījumu rezultātus apkopojot, 1977. gadā R. Ķikuts aizstāvēja medicīnas zinātņu doktora disertāciju par magnetobioloģisko efektu izmantošanu galvas smadzeņu arteriālo aneirismu ārstēšanā.

            No 1977. gada R. Ķikuts vadīja Neiroķirurģijas centru P. Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīcā un vienlaikus RMI Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātes Neiroķirurģijas kursu, 1981. gadā tika ievēlēts par profesoru. Līdztekus no 1977. līdz 1989. gadam viņš bija Veselības aizsardzības ministrijas galvenais neiroķirurgs.

            Profesora lolojums bija magnetobioloģiskā efekta lietošana CNS slimību ārstēšanā, it īpaši galvas smadzeņu arteriālo asinsvadu aneirismu gadījumos, panākot to trombozēšanu. Profesora sabiedriskā aktivitāte veicināja Latvijā pirmās datortomogrāfijas iekārtas uzstādīšanu P. Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīcā 1983. gadā.

            1980. gadā R. Ķikutam kopā ar kolēģiem piešķirta Latvijas PSR Valsts prēmija „par jaunu galvas smadzeņu asinsvadu slimību diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrādāšanu un ieviešanu praksē”. Savukārt 1985. gadā zinātnieku grupas sastāvā R. Ķikuts apbalvots ar PSRS Valsts prēmiju.

            Profesors Raimonds Ķikuts Neiroķirurģijas centru vadīja līdz 1990. gadam, RMI docēja līdz 1992. gadam, no 1994. gada bija Rīgas Starptautiskā humanitārā fonda prezidents. Miris 2000. gada 12. augustā Rīgā.


Literatūra:
1. Priedīte A. Riska pakāpe. R., 1984. 119 lpp.
2. Vīksna A. Latvijas ķirurģijas profesori. R., 2010. 141 lpp.


PSRS Valsts prēmijas laureāts Raimonds Ķikuts un Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrs Kaņeps. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 1985. gads.Raimonds Ķikuts, Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa apliecība. 1989. gada 20.–27. jūnijs.