Vladimirs Utkins


1932–1994
ķirurgs
  Profesors Vladimirs Utkins. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 1970. gads.

           

            Ķirurgs profesors Vladimirs Utkins dzimis 1932. gada 27. jūnijā  Rīgā komponista profesora Valentīna Utkina (1904–1995) ģimenē. Skolojies 20. vidusskolā, pēc kuras beigšanas 1949. gadā iestājies LVU Medicīnas fakultātē, 1951. gadā studijas turpinājis Maskavas 1. Medicīnas institūtā un 1955. gadā atgriezies Rīgā.

            Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā V. Utkins bija aspirants, no 1958. līdz 1960. gadam jaunākais un pēc tam vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. Zinātniekam agri, jau 26 gadu vecumā, viņš aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju par ārējās sekrēcijas funkcijām kuņģa vēža un pirmsvēža gadījumā 1958. gadā, un darba zinātniskais vadītājs bija profesors Pauls Stradiņš. Turpinot pētniecību, V. Utkins sagatavoja un 1967. gadā aizstāvēja nākamo darbu par kardiospazmu un kļuva par tolaik jaunāko medicīnas zinātņu doktoru Latvijā. No 1968. gada V. Utkins zinātnisko karjeru turpināja RMI un tika ievēlēts par Fakultātes ķirurģijas katedras vadītāju un 1969. gadā par profesoru. Līdztekus no 1968. gada viņš bija Latvijas Pulmonoloģijas centra vadītājs.

            Par jaunu plaušu slimību diagnostikas un efektīvu ķirurģiskās ārstēšanas metožu istrādāšanu un ieviešanu praksē V. Utkins kopā ar zinātnieku grupu 1974. gadā tika apbalvots ar LPSR Valsts prēmiju. Savukārt 1992. gadā viņš saņēma Paula Stradiņa balvu par darbu ciklu „Jaunu diagnostikas un ārstēšanas metožu izstrādāšana un ieviešana barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas ķirurģiskās patoloģijas korekcijā”.

            Profesors V. Utkins bija plaši pazīstams zinātnieks gan valstī, gan aiz tās robežām, vairāk nekā 300 zinātnisku darbu, tostarp deviņu grāmatu autors vai līdzautors. Profesora vadībā izstrādāta jauna un oriģināla trahejas un bronhu rekonstruktīvo operāciju metodika. Viņš bija vadošais speciālists  valstī barības vada ķirurģijā, kā arī daudzu sarežģītu  abdominālo operāciju autors.  V. Utkins bija Latvijas Ķirurgu zinātniskās biedrības priekšsēdētājs, viens no kustības „Ārsti cīņā pret kodolkaru” līderiem, Starptautiskās Ķirurgu asociācijas loceklis u.c. Profesors bijis arī RMI Studentu zinātniskās biedrības zinātniskais vadītājs un daudzus jaunākos kolēģus ievedis zinātnes pasaulē. Savukārt no 1971. līdz 1979. gadam V. Utkins bija LPSR Veselības aizsardzības ministrijas Medicīnas zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks. 1982. gadā viņš saņēmisa Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda nosaukumu, bet 1993. gadā ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli.

            Profesors Vladimirs Utkins nodzīvoja ķirurgiem diezgan raksturīgu mūža ilgumu – 62 gadus. Miris 1994. gada 23. augustā Rīgā un apbedīts Meža kapos.


Literatūra:
1. In memoriam. Vladimirs Utkins // Latvijas Ārsts, 1994, 7. nr., 626. lpp.
2. No universitātes līdz universitātei. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās. R., 2010. 670 lpp.
3. Stradiņa slimnīca. Rakstu vainags deviņdesmitgadē / sast. A. Vīksna. R., 2000. 363 lpp.
4. Vīksna A. Latvijas ķirurģijas profesori. R., 2010. 141 lpp.
 

Paula Stradiņa klīniskās slimnīcas Ķirurģijas klīnikas personāls. 1. rindā no kreisās 1. Eduards Smiltens; 2. Ēvalds Ezerietis; 4. Vladimirs Utkins; 5. Veronika Rozenbaha. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 60. gadi.
Latvijas Pulmonoloģijas centra vadītājs Vladimirs Utkins (pirmais no labās) ar viesiem PSRS veselības aizsardzības ministra Borisa Petrovska vizītes laikā Rīgā. Fotogrāfs: V.Zukulis. Rīga, 1978. gada decembris.
Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Klīniskās fizioloģijas un terapijas sektorā. 1. rindā no kreisās: 1. Velta Bramberga; 2. Vladimirs Utkins; 4. Kristaps Rudzītis. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 50. gadu beigas.
Vladimirs Utkins (centrā) plaušu operācijas laikā. No kreisās: 1. Jāzeps Baško; 3. Aija Lange. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, ~1985.gads.Vladimira Utkina grāmata “Ķirurģijas slimnieka izmeklēšanas pamatmetodes”. Rīga, 1971. gads.
Vladimirs Utkins 7. Baltijas valstu ķirurgu konferencē. Fotogrāfs: A. Dzenis. Rīga, 1991. gads.