100  Latvijas medicīnas vēsturē
100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē
 

100 personības Latvijas medicīnas vēsturē

            Pienākot Latvijas Republikas simtgadei, vērts palūkoties pagātnē, lai veidotu priekšstatu, kā veidojusies Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpe un kas bijuši izcilākie ārsti. Pie tam ne tikai pēdējā gadu simtā, bet jau no senāka laika, jo bez pagātnes nav iedomājama tagadne, kurā savukārt iezīmējas nākotnes meti. Protams, pateikt, ka izvēlētais simts ir patiešām visizcilākais, ir visai diskutējami, jo labu un teicamu ārstu visos laikos ir bijis pietiekami un daudz.  

            Šeit atradīsiet biogrāfisko materiālu par simts nozīmīgām personām Latvijas medicīnas vēsturē un vizuālo materiālu no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma.

               Enciklopēdija sāk darboties 2018. gada janvārī un ir ilglaicīgs projekts, kur informācija tiks papildināta un atjaunota.