Projekts „100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē” ir tapis Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros.

               Enciklopēdijas mērķis ir atspoguļot izcilas medicīnas nozares personālijas un sasniegumus, veicināt medicīnas vēstures izpēti, kā arī popularizēt nacionālās vērtības un stiprināt nacionālo pašapziņu.

               Mediķu biogrāfiju autors ir akadēmiķis Arnis Vīksna. Vizuālais materiāls ir no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma.

               Virtuālā enciklopēdija ir ilglaicīgs projekts, kurā ikviens lietotājs var veidot atgriezenisko saiti ar enciklopēdijas sastādītājiem, sniedzot ieteikumus, papildinājumus un komentārus.

               Ar aktualitātēm, kas saistītas ar Latvijas Republikas simtgadi, var iepazīties mājaslapā http://www.lv100.lv

Kontakti:
info@mvm.gov.lv; tālr. 26644548