Indulis Bākulis


1922–1976
ķirurgs
  Profesora Induļa Bākuļa fotoportrets. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 70. gadi.

           

            Profesora Induļa Bākuļa darbīgā mūža galvenais mērķis un saturs bija darīt laimīgus cilvēkus, atdodot viņiem veselīgu skaistumu jau no bērnu dienām, ja daba to kādu mums vēl nezināmu iemeslu dēļ sapostījusi. Uzsācis savu darbību kā plaša profila ķirurgs pārsvarā bērnu ķirurģijas jomā, viņš noslēdza to šaurā, panākumiem vainagotā virsotnē – sejas un žokļa plastiskajā ķirurģijā.

            I. Bākulis dzimis 1922. gada 23. jūlijā Rīgas jūrmalā kalpotāja ģimenē, Rīgas 1. ģimnāzijā beidzis 1941. gadā un LVU Medicīnas fakultāti 1946. gadā. Praktiskā darba gaitas viņš sāka jau studiju laikā, no 1944. gada rudens strādājot Sarkanā Krusta slimnīcā tās direktora Aleksandra Neiberga (1883–1962) uzraudzībā. Divus gadus vēlāk I. Bākulis kļuva par izcilā bērnu ķirurga profesora Aleksandra Bieziņa asistentu. LVU, no 1950. gada RMI Operatīvās ķirurģijas un topogrāfiskās anatomijas katedrā viņš strādāja līdz 1962. gadam.

            Līdztekus zinātniskam un pedagoģiskam darbam katedrā I. Bākulis strādāja vairākās ķirurģijas klīnikās: sākumā no 1947. līdz 1948. gadam Republikas klīniskā slimnīcā, tad gadu Rīgas ortopēdijas un reparatīvās ķirurģijas institūtā, bet no 1949. līdz 1962. gadam – Republikas bērnu klīniskā slimnīcā, kur izauga par augstākās kvalifikācijas bērnu ķirurgu. 1955. gadā viņš aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju par aukslēju šķeltni un tās plastiku.

            No 1962. gada I. Bākuļa darba gaitas bija saistītas ar RMI Ķirurģiskās stomatoloģijas katedru. Viņu ievēlēja par katedras vadītāju un docentu. 1966. gadā I. Bākulis aizstāvēja medicīnas zinātņu doktora disertāciju „Caurejošu sejas šķeltņu operāciju rezultāti”, kurā apkopoti dati par 550 operācijām un ieteikti oriģināli to metodiskie risinājumi. Viņš bija pirmais PSRS, kurš uzsāka aukslēju šķeltņu operācijas agrīnā vecumā. 1968. gadā I. Bākuli ievēlēja par profesoru, līdztekus no 1966. gada viņš bija RMI Stomatoloģijas fakultātes dekāns. Profesora zinātniskā, pedagoģiskā un ārstnieciskā darba vainagojums ir 1964. gadā nodibinātais Republikas specializētais sejas iedzimto šķeltņu rehabilitācijas centrs.

            Profesoram I. Bākulim 1975. gadā tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārsta goda nosaukums. Viņš pāragri miris 1976. gada 12. jūlijā Rīgā. Apbedīts Meža kapos.


Literatūra:
1. No universitātes līdz universitātei. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās. R., 2010. 670 lpp.
2. Profesors Indulis Bākulis. Bibliogrāfisks saraksts. R., 1997. 11 lpp.
3. Vīksna A. Latvijas ķirurģijas profesori. R., 2010. 141 lpp.
4. Vīksna A. Pa ārstu takām. R., 1990. 174 lpp.

Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas Operācijas nodaļas kolektīvs. 1. rindā no kreisās: 3. A.Bieziņš; 4. T.Čēma; 5. O.Frišs; 7. I.Bākulis; 8. Ē.Jakobsons. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 60. gadi.


Profesors Indulis Bākulis konsultē bērnu Sejas šķeltņu dispanserizācijas centrā. No kreisās: Indulis Bākulis, ortodonte Silvija Jonaite, logopēde Ija Bauska. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20.gs. 70.gadi.
Profesors Indulis Bākulis. Fotogrāfs: nav zināms. Rīga, 20. gs. 70. gadi.
Indulis Bākulis ar Rīgas Medicīnas institūta Stomatoloģijas katedras kolēģiem. Sēž no kreisās: Astra Lināre, Indulis Bākulis, Elza Ķimele; stāv: Biruta Barkāne, Valentīna Balode, Skaidra Stapāne, Venionera Ziemele, Natālija Grasmane. Fotogrāfs: P.Cīrulis. Rīga, 1975. gads.